Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy miłości,

która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.

Pracy, która pomaga żyć.

Uśmiechów bliskich i nieznajomych,

które pozwalają lżej oddychać

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

 

W imieniu Uczestników, Pracowników

Powiatowego Środowiskowego Domu

Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

              oraz własnym

              Z wyrazami szacunku

              Justyna Juszczak