Treningi umiejętności samoobsługowych


Trening kulinarny


Podczas treningu kulinarnego Uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu samodzielnego radzenia sobie w gospodarstwie domowym - w szczególności: obsługa i działanie podstawowych urządzeń AGD oraz zasady bezpieczeństwa przy ich używaniu, zasady prawidłowego przechowywania żywności, nauka samodzielnego sporządzania posiłków, nauka zasad zdrowego żywienia, zasady kulturalnego zachowania przy stole.

Trening kulinarny prowadzi: Katarzyna GronekTrening poznawczy

Głównym celem treningu poznawczego jest podtrzymanie umiejętności w zakresie czytania, pisania i wypowiadania się, które Uczestnicy nabyli podczas nauki szkolnej. Uczestnicy poprzez różnorodne ćwiczenia rozwijają i doskonalą logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz ćwiczą pamięć. Trening poznawczy obejmują ćwiczenia grafomotoryczne, czytanie globalne, gry edukacyjne i logiczne, ćwiczenia w pisaniu oraz proste zadania matematyczne. Ćwiczenia zdobyte w ramach treningu poznawczego rozwijają głównie umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, takie jak: wypełnianie prostych formularzy czy przekazów pocztowych lub bankowych.

Trening poznawczy prowadzi: Katarzyna Zalewska

 

Trening umiejętności praktycznych

Głównym celem treningu umiejętności praktycznych jest kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie, estetyczny wygląd oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Podczas zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi na temat dbania o czystość garderoby oraz obsługi pralki automatycznej. Uczestnicy nabywają również umiejętność prasowania ubrań, doboru ubioru adekwatnie do pogody oraz pory roku, korzystania z usług lekarskich oraz załatwiania spraw w instytucjach publicznych. Trening umiejętności praktycznych uczy przede wszystkim niezależności, samodzielności.

Trening umiejętności praktycznych prowadzi: Sylwia Sobczak

 

Trening budżetowy

Trening budżetowy przede wszystkim ma zadnie zapoznać Uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem. Trening budżetowy podzielony jest na dwa obszary oddziaływania: A (skierowany dla osób do samodzielnego zamieszkania, jednak wymagających okresowego wsparcia opiekuna) i B (skierowany do osób zdolnych do samodzielnego zamieszkania, jednak przy stałym wsparciu opiekuna), uwzględniając poziom posiadanych możliwości psychofizycznych Uczestnika. Głównym celem programu treningu budżetowego dla obszaru A - jest umiejętne gospodarowanie dysponowanymi pieniędzmi, dla obszaru B – umiejętne dysponowanie niewielkimi kwotami pieniędzy, pozwalającymi na dokonanie zakupu artykułów pierwszej potrzeby w jednym, dwóch sklepach, położonych blisko miejsca zamieszkania. Zajęcia realizowane w ramach treningu budżetowego obejmują: naukę dokonywania prostych zakupów, planowania wydatków oraz oszczędzania finansów na zaplanowane zakupy. Podczas treningu budżetowego Uczestnicy mają możliwość zapoznania się między innymi z aktualnymi cenami towarów.

Trening budżetowy prowadzi: Katarzyna Gronek

 

Trening higienicznyGłównym celem treningu higienicznego jest nauka podstawowych umiejętności związanych z prawidłową higieną osobistą. Trening higieniczny prowadzony jest oddzielnie w dwóch grupach – dla Pań i Panów. Podczas treningu Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy na temat higieny całego ciała, a w szczególności: dbanie o regularne przestrzeganie czynności związanych z myciem, rozwijanie świadomości na temat estetycznego i schludnego wyglądu, który wpływa na kontakty interpersonalne i poprawia samopoczucie.

Trening higieniczny dla Pań i Panów prowadzi: Paulina Kulma i Zuzanna Woźnica