Treningi umiejętności społecznych

Trening umiejętności interpersonalnych

Głównym celem treningu interpersonalnego jest podwyższenie poziomu funkcjonowania społecznego Uczestników. Podstawowym obszarem pracy psychologicznej jest podnoszenie samooceny oraz obniżanie lęku społecznego.

Zajęcia odbywają się w dwóch różnych grupach, dostosowanych do możliwości i umiejętności psychospołecznych. Uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi trudnymi doświadczeniami oraz refleksjami na tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem.  Jednym z aspektów pracy psychologicznej jest praca nad sobą, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie. Ponadto praca psychologa zmierza do nabycia umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, pogłębiania poziomu empatii, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami oraz podwyższenia poziomu samooceny Uczestników.

Dodatkowo Uczestnicy oraz ich rodziny objęci są dodatkowym indywidualnym wsparciem psychologicznym.

Terapia prowadzona jest w oparciu o zasady i założenia terapii grupowej:

Trening budowania pozytywnych relacji interpersonalnych:

  • Umiejętność wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań
  • Umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy
  • Pogłębianie empatii i dostrzegania potrzeb innych osób
  • Szanowanie granic osobistych
  • Asertywne odmawianieTrening radzenia sobie ze stresem:

  • Regulacja emocji