zajęcia krawiecko-rękodzielnicze

Głównym celem zajęć krawiecko – rękodzielniczych jest zapoznanie Uczestników z różnymi technikami rękodzielniczymi. Podczas zajęć Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu wykonywania drobnych poprawek krawieckich, szycia, prasowania, tworzenia biżuterii z filcu, itp. Ponadto wpłynie to na ich prawidłową postawę zawodową - obowiązkowość, systematyczność i wytrwałość. Dodatkowo, podczas wykonywania przeróżnych prac, Uczestnicy ćwiczą sprawność manualną, a także rozwijają swoje zainteresowania.

W pracowni stosuje się między innymi techniki:

  • Szycie maszynowe (patchwork, szycie kostiumów teatralnych, przeróbki maszynowe)
  • Szycie ręczne (hafty: krzyżykowy, Richelieu, pętelkowy)
  • Tkanina artystyczna (tkactwo, gobelin, filc)

Zajęcia w pracowni krawiecko – rękodzielniczej prowadzi: Marta Prędota