zajęcia muzyczne

Głównym celem zajęć muzycznych są szeroko rozumiane formy kontaktu Uczestników z muzyką. Zajęcia muzyczne dają możliwość rozwoju talentu, zainteresowań, a także poszerzenia wiedzy z tego zakresu. Podczas zajęć Uczestnicy kształtują umiejętności współdziałania w grupie, systematyczność i obowiązkowość oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez rozwijanie swoich talentów. Dodatkową atrakcją są występy na uroczystościach, przeglądach oraz konkursach muzycznych.

Proponowane aktywności to przede wszystkim:

  • Śpiew (metoda analityczno-percepcyjna)
  • Gra na prostych instrumentach perkusyjnych
  • Ruch przy muzyce
  • Ćwiczenia oddechowe i dykcyjne
  • Słuchanie muzyki

Zajęcia muzyczne prowadzi: Marta Prędota