zajęcia teatralne

Głównym celem zajęć teatralnych jest wymiar terapeutyczny „teatr dla życia”. Scenariusze teatralne budowane są na bazie przeżyć, doświadczeń osób niepełnosprawnych, a tematyka dotyczy takich aspektów życia jak samotność, tolerancja, potrzeba akceptacji. W pracy teatralnej ważny jest proces, to, co się dzieje tu i teraz, spontaniczna aktywność Uczestników grupy. Najistotniejszym celem zajęć teatralnych jest zmiana, która jest nieodzownym warunkiem procesu twórczego. Teatr jest uniwersalną formą wyrażenia siebie a także dialogiem społecznym, zaproszeniem do dyskusji, czym jest niepełnosprawność, wykluczenie.

Formy pracy:

  • Improwizacja
  • Pantomima
  • Gry dramatyczne
  • Techniki i strategie dramowe
  • Etiudy sceniczne

Zajęcia teatralne prowadzi: Justyna Juszczak